Ervaringskennis op het EURECO Forum in Brussel

Disability Studies in Nederland zet ervaringskennis centraal in onderzoek, onderwijs en kennisdeling, dat betekent ook inclusieve deelname aan het tweedaagse EURECO Forum 'Support Inclusive Health for all' in Brussel op 5 & 6 maart 2020. Henriëtte Sandvoort (LFB en DSIN) sprak als ervaringsdeskundige en onderzoeker (o.a. 'verduurzaming training inclusieve onderzoeksteams project' van DSiN i.s.m ZonMw). Vanuit haar ervaringen nam ze samen met Alice Schippers deel aan het discussie-onderdeel over Improving Health & Quality of LIfe. Belangrijk aandachtspunt op het EURECO forum is de implementatie van Artikel 25 UNCRPD over het recht op goede gezondheidszorg voor mensen met een beperking. Alice Schippers deed, als Vice president IASSIDD Europe, het welkomswoord op het EURECO Forum. 

Henriëtte Sandvoort tijdens het discussieonderdeel op het Eureco Forum
Bijlage Grootte
programma EURECO FORUM 403.6 kB