DSiN ontvangt prestigieus NIAS - Lorentz Workshopprogramma 2017

Fri, 10/14/2016 - 00:30

DSiN & de leerstoel Disability Studies aan het VUmc gaan een vijfdaagse workshop organiseren over “Included in Training and Work: Transforming Policies and Practices for Disabled People" als onderdeel van het prestigieuze NIAS-Lorentz workshopprogramma.

De workshop vijfdaagse vindt plaats van 28 augustus tot en met 1 september 2017 in het Lorentz Center (International center for scientific workshops) in Leiden.  

Deze honorering maakt het mogelijk om 25 onderzoekers uit binnen- en buitenland uit te nodigen om aan de workshops deel te nemen. De workshops zullen een interdisciplinaire opzet hebben en verbinden de sociale wetenschappen met de bèta- en technische wetenschappen. Het workshopprogramma brengt vertegenwoordigers van belangenorganisaties in de gehandicaptensector, (sociale) wetenschappers, trainers en onderzoekers in het onderwijs, gespecialiseerd in het innovatieve Universal Design for Learning paradigma, samen.

Het NIAS-Lorentz programma stimuleert interdisciplinair onderzoek waarin de Sociale - en Menswetenschappen en de Natuur- en Technische wetenschappen met elkaar verbonden worden. Het programma bevordert grensverleggend innovatief onderzoek, ook in relatie tot de grote maatschappelijke vraagstukken. Onder het NIAS-Lorentz programma vallen o.a. de NIAS-Lorentz Workshops. Een NIAS-Lorentz Workshop duurt 1 a 2 weken en is eveneens gericht op het verbinden van de Sociale - en Menswetenschappen met de Natuur- en Technische wetenschappen. De focus ligt op het stimuleren van samenwerking tussen onderzoeksgemeenschappen, ook buiten de academische wereld. Karakteristiek is de tijd die wordt ingeruimd voor discussie en informele interactie.

Het NIAS-Lorentz programma is een samenwerking tussen NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) en het Lorentz Center (International center for scientific workshops) van de Universiteit Leiden, met steun van diverse nationale organisaties (NWO, FOM, STW en KNAW).

 

 

 

 

cartoon over inclusieve arbeid