DSiN en Leerstoel verzorgen bijdragen aan congres op 22 juni

Maandag 22 juni vindt te Utrecht het congres 'Focus op kennis en onderzoek' plaats. Focus op kennis en onderzoek is een congres over (de zorg aan) mensen met een beperking. Het congres slaat een brug tussen wetenschap en praktijk.

Dit congres is tevens de aftrap van het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG). Dit programma wil met alle partijen uit het veld door middel van kennisontwikkeling en –toepassing bijdragen aan betere zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet aangeboren hersenletsel.

Op het congres zal meer worden verteld over de inrichting en de thema’s (gezondheid, gedrag, participatie en kennisbenutting) van het Nationaal Programma. 

Bijdragen door DSiN en Leerstoel

Medewerkers en betrokkenen bij DSiN en de Leerstoel verzorgen op dit congres een drietal bijdragen:

In Ronde 1 is dit een Ronde Tafel over Methoden voor Inclusie en Belonging (MIB): nieuwe methoden en werkwijzen ontwikkelen tegen stigma's en labels

In Ronde 2 is dit de Samenwerkingsplaats Onderzoeksmethoden

In Ronde 3 wordt een Samenwerkingsplaats georganiseerd. In een Samenwerkingsplaats werk je samen om de zorg, begeleiding en deelname van mensen met een beperking te verbeteren. 

Gratis entree voor mensen met een verstandelijke beperking?

Edwin de Vos heeft namens DSiN een brief geschreven aan de congresorganisatie, dat mensen met een verstandelijke beperking gratis entree zouden moeten hebben (reguliere entreeprijs € 195,--). Als resultaat van deze actie konden 30 mensen met een LVB een gratis toegangskaart ontvangen. Deze kaarten zijn inmiddels allemaal vergeven.