DS bij de lunchlezing over inclusief onderzoek

Een korte introductie van Alice Schippers over 'ableism, normalcy en belonging' was het startsein van een boeiende en diverse 'Disability Studies bij de lunch lezing' over inclusief onderzoek op 27 september 2019. Gastspreker Hanna Peels pleitte ervoor om 'belonging' altijd op de kaart te blijven zetten bij inclusief onderzoek en daarnaast je bewust te zijn van welke positie je als onderzoeker en als ervaringsdeskundige in een onderzoek inneemt. Welke rol pak je op en welke rol neemt de ander? Een heldere uitleg over poweranalyse. Tijdens de lunchlezing was er ook aandacht voor praktijkvoorbeelden, zo gaven onderzoekers Sofie Sergeant en Henriëtte Sandvoort een openhartige reflectie op hun samenwerking binnen inclusief onderzoek. Onderzoekers Mark Meekel en Evelien van Wingerden vertelden over hun congreservaringen tijdens het IASSIDD congres in Glasgow.

Meer verslagen en presentaties van eerdere bijeenkomsten van DS bij de lunch/borrel.