DS bij de Lunch Lezing over rolmodellen & change agents

'Diversiteit in de politiek, komt de samenleving ten goede', vertelt Alice Schippers in de introductie van de DS bij de Lunch lezing van 16 januari 2020 over Rolmodellen & Change Agents. 

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Mitzi Waltz haar onderzoek over participatie van mensen met een beperking in de politiek in omringende Europese landen. Zij deelde voorbeelden en bevindingen uit het buitenland die inspireren om ook in Nederland een meer diverse en inclusieve politiek te bepleiten.

Het interview van Alice Schippers met Johan de Leeuw (Almere Partij/OPA) en Henk Witte (Culemborg voor Nu) liet zien dat er in de praktijk verschillend gedacht wordt over waarom er nog relatief weinig mensen met een beperking actief zijn in de politiek. Ligt het aan de mensen met een beperking zelf, moeten ze gewoon aan de slag? Of is het ook een taak van de maatschappij en de politiek om een toegankelijke omgeving te creëren waardoor het mogelijk wordt gemaakt om in de politiek bij te dragen in al je eigenheid? 

Wat daarvoor nodig is om politiek actief te zijn, werd door beleidsmedewerkers Ammer Moser en Theo Jorritsma van het Ministerie BZK besproken met het publiek. 

Alice Schippers tijdens de DS bij de Lunch Lezing op 16 januari 2020