De Capability Approach

Annica Brummel (Tandem Welzijn, Nijmegen) verzorgde tijdens de bijeenkomst van het Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging van 3 maart 2016 een presentatie over de Capability Approach. Naar aanleiding van deze presentatie gingen de deelnemers met elkaar in discussie.

De powerpoint-presentatie zit als bijlage bij dit bericht.

Als voorbereiding op de bijeenkomst lazen de deelnemers de artikelen "The Capability Approach: A Theoretical Survey" van Ingrid Robeyns (Journal of Human Development, 2005, 6:1, 93-117) en "Vrijheid als begrensde kwetsbaarheid. Nussbaums theorie van sociale rechtvaardigheid" door Iris van Domselaar (in: Ronald Tinnevelt en Yvonne Denier (red.). (2015). Martha Nussbaum. Filosofie als activisme. Uitgeverij Klement, Zoetermeer, hst. 4, p. 116-132).

In de powerpointpresentatie wordt verwezen naar een artikel van Trani et al.:
Trani, JF., Bakhshi, P., Bellanca, N., Biggeri, M., Marchetta, F. (2011). Disabilities throught the Capability Approach Lens: Implications for Public Policies. European Journal of Disability Research, 5, 143-157.

Een andere boekentip: Wolff, J. & De-Shalit, A. (2007). Disadvantage. Oxford University Press, Oxford, UK.

Klik hier voor eerdere bijeenkomsten van het Onderzoekersplatform.

Human Development and Capability Association

Annica is betrokken bij de themagroep Health & Disability van de Human Development and Capability Association (HDCA). De bibliografielijst van deze themagroep (oktober 2014) is te vinden als bijlage bij dit bericht.