Conferentie 'Diversity in Quality of Life'

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van Disability Studies in Nederland, werd op 2,3 en 4 december 2010 i.s.m. VU Universiteit Amsterdam de conferentie "Diversity in Quality of Life" gehouden.Tijdens de conferentie werd aandacht besteed aan een van de sleutelbegrippen binnen het domein van Disability Studies, nl. "kwaliteit van leven". Deze benadering begint met de verhalen, ervaringen en beleving van mensen met een handicap. Diverse sprekers gingen in op de vraag hoe dit begrip kan worden gebruikt in een Disability Studies perspectief.

Het verslag en het congresboek kunt u hieronder downloaden.