Client Colleges Geldermalsen

Mensen met een beperking die in hun dagbesteding met dieren werken (zorgboerderij, zorgmanege, kinderboerderij maar ook de zorgimkerij) gaan samen met docenten en leerlingen van MBO Helicon zogenoemde Cliënt Colleges samenstellen en voorbereiden.

Leerlingen van Helicon zullen in het komende schooljaar Cliënt Colleges geven aan cliënten in dagbesteding. Colleges over verschillende diersoorten, over lammeren, over voeding, over vachtverzorging, etc. Onder het motto ‘niets over (en voor) ons, zonder ons’ (de slogan van het project Inclusieve gemeente Geldermalsen) worden mensen met een beperking betrokken bij de voorbereiding en vormgeving van de colleges. Zij bepalen mede hoe de colleges er uit gaan zien en fungeren gedurende het schooljaar als klankbordgroep en adviesraad voor de MBO leerlingen.

Stichting Prezzent werkt mee aan het project door haar dagbestedingsvoorzieningen (o.a Zorgimkerij en Kinderboerderij) beschikbaar te stellen als test locatie en vraagt cliënten voor de klankbordgroep. Disability Studies in Nederland (DSiN) zet het project Inclusieve gemeente Geldermalsen in om de ervaringen tijdens deze Prokkel en dit traject als input te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek vanuit hun leerstoel aan de VU. 

Prezzent, Helicon en Disabilitys Studies in Nederland voeren dit Prokkel project gezamenlijk uit.

Contactpersoon: Patricia Kraan
E-mail: patriciakraan@outlook.com
Telefoon: 06-19913338