Blog-van-de-Maand: Lange termijn impact

Meike Troost, onderzoeksstagiaire bij DSiN, schrijft deze keer de Blog-van-de-Maand, met als titel 'Lange termijn impact'. 

Meike is betrokken bij een project dat zich richt op het verbeteren van de ‘Family Quality of Life’ van mensen in Ethiopië met een ‘verwaarloosde tropische ziekte’ en hun familie. Deze ziektes komen voor in de armste landen van de wereld, waardoor de mensen die hierdoor getroffen worden vaak te weinig aandacht en zorg krijgen. Tot deze ziektes behoren lepra, lymfatische filariasis en podoconiosis. Een ‘verwaarloosde tropische ziekte’ leidt tot beperkingen in het dagelijks leven van degene die die ziekte heeft. Hierdoor wordt zowel de kwaliteit van leven van mensen met die ziekte en van hun familieleden beïnvloed, die in dit project daarom beiden worden betrokken.

Meike's blog is gebaseerd op haar ervaringen in dit project.

Lees de blog.