Blog: The Netherlands: an ‘intelligent lockdown’

Op de website van IHuman onder 'Disability and COVID-19: the global impacts' houden internationale onderzoekers een betoog over de situatie met COVID-19 in hun land en de impact hiervan op mensen met een beperking en hun naasten. Onderzoeker Alice Schippers illustreert de Nederlandse situatie waarin zij wijst op de hiërarchie in het verdelen van protectiemateriaal, dat er angst heerst voor een triagesysteem en er een sterke lobby vanuit de dovengemeenschap nodig is om tolken NGT in te zetten bij persconferenties: http://ihuman.group.shef.ac.uk/the-netherlands/