Blinde promovendus vecht tegen stigma

Op 21 november 2016 promoveerde Mimi Lusli op een onderzoek onder voormalige leprapatiënten in Indonesië. Lusli is blind. In universiteitsmagazine Ad Valvas staat een artikel over deze bijzondere promotie.

Mimi Lusli promoveerde op "Returning the Rights of People Affected by Leprosy-Related Stigma Through Counselling". Het onderzoek ging over het effect van lotgenotenondersteuning bij voormalige leprapatiënten in Indonesië. Haar proefschrift is een onderdeel van het grootschalige Sari-project (Stigma Assessment and Reduction of Impact) van het Athena-instituut van de VU in samenwerking met DSiN.

Op dezelfde dag promoveerde haar collega Dadun op een gerelateerd onderwerp: "Understanding and Addressing Leprosy-Related Stigma in Cirebon District Indonesia". Naar een beter begrip over en aanpak van het stigma bij leprapatiënten.

Foto's van deze promotieplechtigheden op Facebook

Meer over het SARI-project