Bijeenkomst & workshops CEC/SMZ i.s.m. DSiN

Op 18 april 2012 organiseerde CEC (Centraal Expertise Centrum) een bijeenkomst met en over Disability Studies in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst gingen CEC’ers met elkaar en met Disability studies in gesprek over onder meer de sociale omgeving van mensen met een beperking, het participatiegericht advies en over kennismanagement.

Ronald Broeders, hoofd CEC: ‘SMZ doet aan kennisintensieve dienstverlening. Door met kennispartners van buiten, zoals DISN, bijeenkomsten te organiseren, kunnen wij vanuit een ander perspectief naar onszelf en ons (professionele) handelen te kijken. Ook gebruiken we het om ons te laten inspireren.‘

Tijdens de middag gaf emeritus professor Disability Studies Roy Brown uit Canada een presentatie 'Wellbeing for people with disabilities'. Hij betoogde dat je de mens met beperkte mogelijkheden vooral moet zien in interactie met zijn sociale en materiele omgeving. Voor een uitgebreid interview met Roy Brown (zie bijlage)

Vervolgens gingen de aanwezigen uiteen in vier workshops. Hierin werd uitgebreid gesproken over de academische werkplaatsen, het belang van kennismanagement, hoe je van kennis naar beleid en uitvoering komt en over het participatiegericht advies. Ronald: Dit zijn onderwerpen waarop we ons willen ontwikkelen als CEC.’ De uitkomsten van de workshops gebruikt CEC voor het verdere ontwikkelen van de betreffende onderwerpen. Een samenvatting van de workshops is hier te vinden.

Voor CEC smaakte deze bijeenkomst naar meer. Zij zijn van plan om vaker bijeenkomsten te organiseren met externe kennispartners. Ronald: ‘Via dit soort bijeenkomsten kunnen wij relevante kennis delen, valideren en te bezien op de mogelijkheden om met deze kennis de bedrijfsvoering te verrijken. Daarnaast kunnen wij door de inbreng van een externe kennispartner beter van buiten naar binnen kijken.’

SMZ en Disability Studies in Nederland (DiSN) ondertekenden op 28 oktober 2011 een samenwerkingsovereenkomst. Door een nauwe samenwerking willen beide organisaties bijdragen aan een volwaardige participatie van mensen met een beperking. De samenwerking gaat ertoe leiden dat de kennis en inzichten van Disability Studies door middel van een na- en bijscholingsprogramma tot de standaardbagage behoren van elke professional van SMZ. Andersom gaan de professionals van UWV-SMZ vanuit hun dagelijkse praktijkervaring input leveren bij het formuleren van relevante kennisvragen voor Disability Studies.
 

Foto van Roy Brown
Bijlage Grootte
Interview with Roy Brown 74.48 kB