Bijeenkomst "Wij willen meewerken" in Nijkerk

Drie maanden terug is het project "Inclusief Werk in Nijkerk" gestart. Het doel van het project is stigma-reductie. Samen met mensen met een beperking wordt gezocht naar manieren om Nijkerk inclusief te maken. Eén van de manieren is het maken, tonen en bespreken van participatiefilms. Op de bijeenkomst van 10 februari kunnen de medewerkers van het filmproject, ouders, medewerkers in de zorg, het onderwijs of bij de gemeente met elkaar in gesprek gaan over meewerken in Nijkerk.

Uitgebreide informatie over deze bijeenkomst is te vinden in de agenda. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan eveneens via het agenda-item.