Bijeenkomst Buitengewone Stripheldenbuurt met de bewoners

Op 17 juni 2013 werd er in de Cartoon in de Stripheldenbuurt i.h.k.v. het project De Inclusieve Stad een buurtbijeenkomst gehouden. Doel van de avond was om lopende activiteiten, wensen en initiatieven te presenteren die verbindend werken voor mensen met en zonder een beperking in de Stripheldenbuurt. Presentaties werden gehouden o.a. door de wijkagent, de gebiedsmanager gemeente Almere, bewoners van de Paladijn, Zephyr, Triade, De Schoor en MEE Ijseloevers. Op de avond werden al afspraken over samenwerking gemaakt. De vervolg bijeenkomst in september staat in het teken van de resultaten van de verbindende initiatieven.

Gedicht

Als afsluiting van de avond werd er een gedicht van Hein Walter voorgedragen. Speciaal voor deze avond in de Stripheldenbuurt schreef hij het gedicht 'Inclusief'.

Inclusief

Kuifje is geen Downer,

Lucky Luck heeft geen IQ van tachtig,

Wiske is geen krakkemik en Suske

heeft geen krukken nodig om te kunnen lopen.

In strips is iedereen zoals het hoort,

zoals je denkt dat iedereen zou moeten zijn –