(Arbeids)participatie vanuit professionaliteit

Lezing door prof. Alan Roulstone, University of Leeds, gevolgd door een paneldiscussie onder leiding van prof. Geert van Hove. Prof. Alan Roulstone licht de 'Independent Living approach' toe, en de betekenis van deze benadering in het bevorderen van transities naar werk.