(Arbeids)participatie aan de keukentafel

De laatste bijeenkomst van het gezamenlijke scholingsprogramma van DSiN en SMZ in 2014 ging over (Arbeids)participatie aan de keukentafel: lessons learned vanuit het project 'De Inclusieve Stad'. In de Inclusieve Stad staat het integreren van diverse op participatie gerichte lokale initiatieven centraal, waarbij de persoonlijke levensgebieden onderwijs, werk, zorg, ondersteuning en vrije tijd het vertrekpunt vormen. 

Sprekers waren dr. Alice Schippers en dr. Edwin Luytzen de Vos. 

De powerpointpresentatie en het verslag van deze dag zijn te vinden als bijlagen bij dit bericht.