Afstudeeronderzoek 'Hoe één plus één drie kan worden'

In de eerste helft van 2012 heeft DSiN de studente Miriam Vruggink begeleid bij haar afstudeer onderzoek. Miriam Vruggink is studente Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs aan Hogeschool Saxion in Deventer. In opdracht van DSiN deed zij onderzoek naar hoe de meerwaarde van het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen die leven met een beperking en daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, het beste in kaart kan worden gebracht voor de hospitality branche.

Deze centrale hoofdvraag is zowel in de literatuur als in het veld onderzocht. In het literatuuronderzoek heeft Miriam onderzoek gedaan naar de mate waarin social return on investment het beste aansluit bij het berekenen van arbeidsplaatsen voor mensen die leven met een beperking. Tevens heeft zij onderzocht of re-integratie-instrumenten een bijdrage kunnen leveren aan de te berekenen meerwaarde.

Uit het literatuuronderzoek bleek dat de meetmethode social return on investment als beste meetinstrument werd gekozen voor dit onderzoek. Daarnaast is er uit de literatuur gekomen dat de meerwaarde die gecreëerd kan worden zowel bestaat uit een sociale kant als een economische kant. Hoe re-integratie instrumenten kunnen bijdragen aan het vergroten van die meerwaarde, daarover bleken in het veldonderzoek de meningen verdeeld. Wel zijn alle experts het erover eens dat het individueel maatwerk is en dat alles per persoon bekeken moet worden. Daarnaast kwam er ook uit dat niet de persoon maar de arbeidsmarkt moet veranderen om tot een inclusieve samenleving te komen.

De volledige thesis 'Hoe één plus één drie kan worden' is op te vragen bij Miriam Vrugging. Emailadres: miriam_vruggink@hotmail.com

Een artikel van Miriam Vruggink over haar onderzoek is hier te lezen. 
Prezi presentatie over 'Hoe één plus één drie kan worden'. 

Bijlage Grootte
Artikel over scriptie Miriam Vruggink 164.15 kB