Gezocht: Deelnemers aan Onderzoek Openbare Ruimte, over Toegankelijkheid van Straten voor Voetgangers in Almere en Utrecht

DSiN zoekt deelnemers aan internationaal project om openbare ruimte beter toegankelijk te maken.

DSiN is partner in het internationale project Inclusive Public Space (Inclusieve Openbare Ruimte). In vijf landen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, India, Kenia en de Verenigde Staten wordt de toegankelijkheid van straten en trottoirs onderzocht. In Nederland gebeurt dat in Utrecht en Almere. Doel is om te weten te komen waar mensen met een beperking, ouderen en ouders van jonge kinderen hinder van hebben bij het gebruik van de openbare ruimte. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Foto van paaltjes die op de stoep staan en doorgang bemoeilijken

Ondervindt u hinder van...

Snelle scooters, fietsen, geruisloze elektrische auto's.
Bushaltes, gevaarlijke oversteekplaatsen.

Geblokkeerde stoepen, lage takken, gevaar voor uitglijden en struikelen.
Slechte bewegwijzering, verlichting, lawaai, dampen.

Wegwerkzaamheden. 

- Vindt u straten en trottoirs in Almere en Utrecht moeilijk begaanbaar?

- Meldt u dat bij de Gemeente?

- Probeert u de Gemeente te overtuigen om zaken te verbeteren?       
 

We horen graag uw ervaringen met de ontoegankelijke of moeilijk begaanbare straten, pleinen en trottoirs.

We zoeken naar informatie over Utrecht en Almere, van mensen met een beperking, ouderen en ouders en ouders of verzorgers van jonge kinderen. Als u dat bent en met ons wilt spreken, neem dan contact met ons op.

Doel is om ook in Nederland de toegankelijkheid van straten en trottoirs te verbeteren. Via dit project kunnen we kennis ophalen, ervaringen en ideeën uitwisselen en samenwerken aan een veilige openbare ruimte voor iedereen. 

 

U bereikt ons via:

Hartelijk dank aan allen die willen meewerken aan dit onderzoek.

Verdere informatie kunt u hier vinden en in de bijlage hieronder.

LOGO ERC FLAG EU