Inclusief Werk in Nijkerk

Samenvatting

PARTICIPATIE ALS OPDRACHT

Disability Studies in Nederland (DSiN) timmert sinds 2009 aan de weg om participatie van mensen met een beperking te bevorderen en Nederland en gemeenten 'inclusief' te maken.

Daarom startten we in 2015 het project Inclusief Werk in Nijkerk. Dit in navolging van Inclusieve Stad Almere (2012) en Inclusieve gemeente Geldermalsen (2014).

De provincie Gelderland wil innovaties binnen de transities in het sociale domein ondersteunen en heeft daarbij oog voor een verbeterde maatschappelijke participatie van ‘Kwetsbare groepen’. De gemeente Nijkerk heeft in recente WMO- en Participatiebeleidsplannen speciaal aandacht voor de zorg- en participatie van mensen met een beperking. Voor beleidsplannen van beide overheden ontwikkelt Disability Studies in Nederland (DSiN) in het project “Inclusief Werk in Nijkerk” bruikbare methoden en toepassingen op maat.

In samenwerking met de gemeente, onderwijs en maatschappelijke organisaties, bedrijven en mensen met een beperking wil DSiN participatie in werk en gemeenschap bevorderen door de inzet van Participatie Film, een methode in de vorm van Contact interventie gericht op verminderen van vooroordelen. Verbeteren van vaardigheden van deelnemers en organisaties is een centrale nevendoelstelling van dit project.  

Doelstelling

In 2015 is het project "Inclusief Werk in Nijkerk" gestart. In samenwerking met de gemeente, onderwijs en maatschappelijke organisaties, bedrijven en mensen met een beperking wil DSiN participatie in werk en gemeenschap bevorderen door de inzet van Participatie Film, een methode in de vorm van Contact interventie gericht op verminderen van vooroordelen. Verbeteren van vaardigheden van deelnemers en organisaties is een centrale nevendoelstelling van dit project.  

Methode

In dit project willen we 'Meedoen' bevorderen in werk en gemeenschap met behulp van de methode Participatie Film.

In het buitenland heeft het gebruik van de methode ‘Participatory Video’, een vorm van Contact interventie die mensen bij elkaar brengt, een bewezen positief effect gehad op vermindering van vooroordelen en bevorderen van arbeidsparticipatie. Participatory Video, waarbij mensen met een beperking zelf een korte film maken (en vertonen) over hun situatie en wat zij kunnen bijdragen, brengt mensen met elkaar in contact en neemt angsten weg.

Het doel van het project Inclusief Werk in Nijkerk is de methode Participatory Video, hier vertaalt als Participatie Film, door de doelgroep zelf te laten ontwikkelen, zodat deze vaker in en buiten Gelderland ingezet kan worden om gezondheid gerelateerde vooroordelen in de gemeenschap te verminderen. De deelnemers profiteren direct, zowel van het plezier om gezamenlijk een film te maken en te vertonen, als van de sociaal-economische rehabilitatie en de ervaring van ‘er bij horen’, ‘Belonging’. 

Het project zal de effectiviteit meten en vergelijken bij drie groepen met een 'label': Mensen met een licht verstandelijke beperking, ‘gezonde’ mensen in een rolstoel en; mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel. Dit sluit aan op het Nationaal (onderzoeks) Programma Gehandicapten dat het ministerie van VWS en ZON-mw de komende acht jaar laten uitvoeren en waarin DSiN participeert.

Ten minste zeven groepen van rond de zes personen maken onder deskundige begeleiding zelf een film. Daarbij worden de groepen verdeeld naar leeftijd (ongeveer 18 tot 30 jaar en 30-plus). Voortdurend zal de verandering bij de deelnemers en hun sociale omgeving met een wetenschappelijk instrument worden bestudeerd. Een interactieve leer- en actiebenadering wordt gebruikt om gedurende de uitvoering van het project continu de methode en processen te verbeteren. Vandaar dat de groepen na elkaar starten over een periode van 13 maanden. De mensen met een beperking worden in elk aspect van het project betrokken: Niets over ons, zonder ons! De laatste groep bestaat dan ook uit een gemengde groep jongeren en ouderen die met hun opgedane kennis volledig zelfstandig een film maken.

Projectinformatie

Research line
(Arbeids)participatie
Status
Afgerond
Year completed
2017

Personen

Researchers/ authors
Edwin de Vos, Alice Schippers, Sofie Sergeant
Researchers / project members

Edwin de Vos, Alice Schippers, Sofie Sergeant

Participation of people with disabilities

De mensen met een beperking worden in elk aspect van het project betrokken: Niets over ons, zonder ons!

People or organisations involved in the project

Ir. E. L. (Edwin) de Vos (projectleider) is momenteel senior onderzoeker/adviseur bij DSiN bij het project Inclusieve Stad. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als projectleider in dienst van onder meer TNO, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Wageningen.  Hij is gespecialiseerd in arbeidsmarkttoeleiding,  sociale zekerheid en zorg, participatie en inclusie en informatiemanagement.

Dr. A. (Alice) Schippers is directeur van DSiN en senior researcher Disability Studies aan VUmc. Zij is gespecialiseerd in Quality of Life studies. In het verleden werkte zij bij grotere zorginstellingen.

Drs. S. (Sofie) Sergeant is coördinator onderwijs van DSiN en PhD researcher aan UGent met focus op: beeldmateriaal in de dialoog met mensen met een verstandelijke beperking.

A. (Anja) Vedder is ondermeer werkzaam bij de organisatie Careander en contactpersoon van stichting Vrienden van De Postkamer. Zij was initiatiefnemer van De Postkamer.

Financial partners

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.

Contact

Edwin L. de Vos (projectleider)
T: 06-21227481
E: edldevos@gmail.com

De ontmoetings- en office-ruimte van dit project is De Postkamer, Kleterstraat 21, 3862 CA  Nijkerk.

Contactpersoon stichting Vrienden van de Postkamer:

Anja Vedder
E: a.vedder@careander.n

Downloads