Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden op de site staan. DSiN en de makers van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of foutieve informatie en/of de eventuele gevolgen hiervan.

DSiN en de makers van deze website zijn niet verantwoordelijk voor content op websites waarnaar wordt verwezen. 

Op deze website rust copyright. Niets van deze pagina's mag worden gereproduceerd of overgenomen in welke vorm of met welk middel dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DSiN en/of de auteur van de betreffende tekst. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van deze website of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.