Onderzoekslijnen

DSiN en de Leerstoel Disability Studies doen onderzoek binnen de volgende onderzoekslijnen:

  1. Family Quality of Life
  2. (Arbeids)participatie
  3. Participatieve en creatieve onderzoeksmethoden

Er is een sterke overlap tussen deze thema's, zowel inhoudelijk als methodologisch. Ook is het onderzoek nauw verbonden met onderwijsactiviteiten en de ontwikkeling en uitvoering van (praktijk)projecten.