Samenwerking

IASSIDD

DSiN is een partnerorganisatie van de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD). Een IASSIDD partnerorganisatie deelt de filosofie van IASSIDD en organiseert ongeveer eens per jaar een activiteit van de IASSIDD Academy, zoals een training, workshop of lezing. 

UWV

DSiN is een samenwerkingspartner van het UWV. Met het UWV wordt samengewerkt rondom het thema arbeidsparticipatie. Ook het DSiN-UWV scholingsprogramma is een voorbeeld van samenwerking. Als financiële partner ondersteunt het UWV de infrastructuur van DSiN.

Kennisplein Gehandicaptensector

Het Nationaal Programma Gehandicapten 'Gewoon Bijzonder' heeft als doel betere zorg en ondersteuning realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Het Kennisplein Gehandicaptensector maakt de kennis en informatie uit de projecten van Gewoon Bijzonder voor de gehandicaptensector beschikbaar. DSiN is een samenwerkingspartner. DSiN deelt op het Kennisplein gedeelten van het les- en studiemateriaal die voor begeleiders in de gehandicaptenzorg interessant kunnen zijn. Ook delen Sofie Sergeant en Henriette Sandvoort er informatie vanuit het project 'Samen werken, samen leren'.

Hogeschool Rotterdam

Aan de Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum Zorginnovatie, is het lectoraat 'Disability Studies, Diversiteit in Participatie' van dr. Mieke Cardol gevestigd. Het lectoraat is onderdeel van de onderzoekslijn Zelfmanagement en Participatie van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Universiteit Gent

Prof. dr. Geert Van Hove, bijzonder hoogleraar Disability Studies aan Amsterdam UMC, locatie VUmc, is tevens sinds 1993 verbonden aan de Universiteit Gent als hoogleraar Disability Studies en Inclusief Onderwijs, vakgroep Orthopedagogiek.  

Universiteit van Amsterdam 

Disability Studies (VUmc) en de Universiteit van Amsterdam (beide onderdeel van Amsterdam UMC) werken samen in het project Embodied and Object-Based Learning in Medical and Health Humanities. Aan het interdisciplinaire team dat betrokken is bij dit project is een Comenius Teaching Fellow beurs toegekend.

ZonMW

Het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met als doel dat mensen met een (verstandelijke) beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. Binnen dit programma vinden meerdere projecten plaats, waaronder projecten uitgevoerd door DSiN/ de Leerstoel Disability Studies, zoals 'Samen werken, samen leren'. 

Tussen 2010 en 2012 werd het onderzoeksprogramma Disability Studies uitgevoerd. Dit was een gezamenlijk programma van ZonMW, Handicap + Studie, NWO en het Revalidatiefonds om tot een structureel onderzoeks- en onderwijsprogramma disability studies in Nederland te komen.