Scholingsprogramma Middin

DSiN heeft in 2018 een bijscholingsprogramma verzorgd voor professionals van Middin, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking.

Een medewerker van Middin (Hannah Peels) is bij de Leerstoel Disability Studies bezig met haar promotieonderzoek 'Positieve zorgidentiteit - participatief onderzoek naar verbondenheid en kwaliteit van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking'.