Voila, ook weer opgelost!

Leendert van de Merbel
|

Ten behoeve van mijn promotieonderzoek inventariseer ik welke hindernissen ik als blinde promovendus vanwege mijn blindheid heb ondervonden. Ik zat zo eens voor het schrijven van dit blog mijn logboek door te nemen en kwam iets tegen uit 2014 wat nu geen hindernis meer is.

"Daarnet kreeg ik een bestand in pdf toegezonden, maar dat bestand was voor mij niet direct leesbaar. Vervelend, want dan moet ik het laten omzetten en dat geeft vertraging. Ik heb het bestand verzonden naar Robobraille, een e-mailservice die toegezonden bestanden om kan zetten naar een ander formaat. En ik wacht nu op het omgezette bestand. Soms duurt het wachten een dagdeel."

De lettercombinatie pdf is de afkorting van 'portable document format'. Het format is een constructie waardoor het oorspronkelijk gevormde document na opslag of na verzending onvervormd kan worden gereproduceerd, zelfs als het in een ander computerprogramma wordt geopend dan waarin het is geproduceerd. De tekst kan door de producent echter als tekst en/of als afbeelding worden opgeslagen. Als het als afbeelding wordt opgeslagen, dan wordt het niet herkend door menig screenreader, dus bv. door de computeraanpassing die tekst van het scherm omzet naar spraak en/of naar een brailledisplay. Bovendien gaat de zoekfunctie verloren als de producent van het pdf de tekst opslaat als afbeelding en het neemt daarnaast ook meer geheugenruimte in beslag.

Om het toch leesbaar te krijgen met een screenreader diende het dus door iemand als ik, een consument, bewerkt te worden en dat staat haaks op de inclusie-gedachte. Er waren wel andere alternatieven dan Robobraille in te schakelen, maar niet persé simpelere alternatieven.

Inmiddels, in 2022, beschik ik echter over een screenreader waarin Optical Character Reading (OCR) zit, software waarmee een pdf-bestand thuis kan worden gelezen.

Zo zijn er van die hindernissen die op zeker moment nog hindernis zijn en later niet meer.

Yeh!

 

Leendert van de Merbel is buitenpromovendus in de kring van Disability Studies.