Verantwoordelijkheden

Door Gert Rebergen op do, 03/02/2022 - 00:00

Verantwoordelijkheden
van misfits en outbounders

We zijn allemaal mensen – jagers, verzamelaars en degenen die zij uitsluiten.
We worden allemaal dankzij de mensen en de dingen om ons heen.
We horen er allemaal bij – met al onze nukken en grillen.

Het staat ieder vrij om te ervaren wat men ervaart.
Het staat iedereen vrij om de ervaring al dan niet met anderen te delen.
Het staat iedereen vrij om de ervaring een eigen idioom te geven.

We mogen in NL gelukkig denken wat we zelf willen.
We mogen in NL gelukkig zeggen wat we zelf willen.
We mogen in NL gelukkig weten wat we zelf willen.

Een publieke ruimte, een dorp of stad, ademt soms exclusie.
Een publieke ruimte, een dorp of stad, ademt soms inclusie.
Een publieke ruimte, een dorp of stad, ademt soms rechtvaardigheid.

We zijn allemaal behept met mogelijkheden en onmogelijkheden.
We proberen allemaal te overleven in turbulente werelden en thuis op de bank.
We vragen allemaal om aandacht en serieus nemingen.

We zijn allemaal onderhevig aan expertkennis.
We passen allemaal in expertprofielen.
We geloven allemaal in participatie(ve onderzoeksmethoden).

Zonder staat, geen rechtsorde – geloven we.
Zonder debatten, geen democratische gemeenschap van gemeenschappen – geloven we.
Zonder feodaal gezag, geen handhaving – geloven we.

Zonder geloof, geen profane hoop.
Zonder profane hoop, geen profane liefde.
Zonder profane liefde, geen alledaags leven.

Terzines (= drie poëtische regeltjes) kunnen onder de inwerkingen van verantwoordelijkheden vier regeltjes (kwatrijnen) worden. Maar daar zullen we wel met z’n allen voor moeten zorgen.
Want ‘being’ + ‘becoming’ + ‘belonging’ vereisen tezamen ‘bewaring’. Zie de vorige DS-blog.
Hoe? Nou, door een ander ‘waarom’ en ‘wat’ te denken en te verwoorden. En door dat verwoorde denken in een andere context met een andere taal (zegswijzen, jargons, discoursen) te rechtvaardigen. Maar eh, anders dan … eh … wat? Nou, anders dan de mainstream, want die is bezet door experts en politici.

De kerk van binnenuit veranderen is niets meer dan een 55 oude, overjarig gebleken romantiek.
De bij het bovenstaande passende voorloper van epistem(olog)ische (on)rechtvaardigheid is overigens Epistemic Responsibility (1987. Lorraine Code. Hanover/Londen: Un. Press of New England). Even wat langer bij stilstaan, lijkt me.
 

Gert Rebergen - DM - Outbounder

Lees de vorige blog: Expertitis – de ontstoken expertise

Lees de volgende blog: Voila, ook weer opgelost!