Bijeenkomst onderzoekersplatform DSIB

Donderdag 8 oktober vond de tweede bijeenkomst van dit jaar plaats van het onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging. Vanwege covid-19 deze keer via Zoom. Suzanne Hauwert en Eric Wilms verzorgden de presentaties. Verder was er ruimte voor uitwisseling, delen van tips en stellen van vragen.

Suzanne Hauwert is twee jaar geleden gepromoveerd op een onderzoek naar eigen regie van mensen met een ernstig meervoudige beperking. Hoe zorg je dat deze inzichten hun weg vinden naar de praktijk?

Eric Wilms staat aan het begin van zijn promotietraject naar de drijfveren en bezieling van atleten met een disability die een extreme sport beoefenen. Wanneer spreken we van een extreme sport? En geldt de definitie van extreme sport die bij mensen zonder beperking wordt gehanteerd, ook voor mensen met een beperking?

Links naar de video's uit de presentatie van Eric Wilms:

Natasja Lambert: https://www.bbc.com/news/av/uk-england-hampshire-53648989

Boccia: https://www.youtube.com/watch?v=ypKKOdjGa48

De presentaties en tips uit de chat zijn te vinden als bijlagen bij dit bericht, evenals het gedicht dat Truus Teunissen voorlas.

Een opname van de zoommeeting is op verzoek beschikbaar, mail dan naar angela.hanse@disabilitystudies.nl

Eerdere bijeenkomsten

Eerdere bijeenkomsten van het onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging (presentaties, literatuur e.d.)