Beschrijving van het onderzoek naar DigiContact in eenvoudige taal

Wat is DigiContact?

Mensen met een verstandelijke beperking wonen soms zelfstandig in een eigen huis. Een begeleider komt af en toe langs om te helpen.

Maar zij kunnen sinds twee jaar ook via de computer, iPad of telefoon ondersteuning krijgen. Dat noemen we DigiContact.

Cliënten die gebruik maken van DigiContact kunnen bijvoorbeeld vragen stellen of hun verhaal delen. Dat kan 24 uur per dag, zeven dagen in de week, zo vaak als nodig is. Een afspraak maken is niet nodig. Maar er kunnen ook (vaste) afspraken gemaakt worden.

Philadelphia is de zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking die dit aanbiedt.

Het doel van deze ondersteuning op afstand is om mensen zelfstandiger te maken. En dat ze zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. 

Wij gaan nu onderzoeken hoe goed dit werkt.

Wat we gaan doen?

We gaan heel veel dingen uitzoeken.

Twee voorbeelden:

  1. We willen weten hoe goed DigiContact werkt
  2. We willen weten wat cliënten goed vinden en wat er beter kan.

Hiervoor gaan we met heel veel mensen praten. En hun veel vragen stellen.  

We gaan praten met mensen die ondersteuning krijgen van DigiContact.

En we gaan praten met de begeleiders van DigiContact.

Wie zijn wij?

Wij zijn mensen met en mensen zonder een verstandelijke beperking. Wij werken samen in dit onderzoek.

Samen beslissen wij waar het onderzoek over gaat.

En over hoe het wordt uitgevoerd.

Wil je meer weten?

Bel of mail dan met Miriam Zaagsma.

Telefoon : 033 – 760 20 00

E-Mail: miriam.zaagsma@philadelphia.nl