Beloningsbeleid

90% van de uitgaven van Stichting Disability Studies in Nederland wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting.

De Stichting verwerft de voor de uitvoering van haar doelstelling benodigde gelden onder andere door middel van subsidies. De kosten van het beheer van de Stichting staan in redelijke verhouding tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting.

Stichting DSiN heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid voor Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben slechts recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten. De Raad van Toezicht, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van subsidieverstrekkers.