Arts-Based Research workshop

Twee Turkse kunstenaars, Selcuki en Ali, gaven een inspirerende workshop 'werken met vilt' aan het DSiN team met als resultaat een kleurrijke bloemensjaal. In hun presentatie legden de kunstenaars de link met onderzoeksmethodieken zoals Arts-Based Research. 

In het samenwerken, in de dialoog, in contact... is de verbale weg slechts 1 manier om elkaar te begrijpen en tot uitwisseling te komen. We leerden van Selcuki en Ali dat het samen vilten en het werken met textiel een boeiend non-verbaal contact- en communicatiemiddel is.

presentatie kunstenaar Selcuki