UWV Incompany workshop: Werken met een arbeidsbeperking met aandacht voor Kwaliteit van Leven voor Jezelf en je Familie’

Datum
-
Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Direct aanmelden

Graag nodigen wij u uit voor de Incompany Workshop op 24 januari 2019 om 14.30 uur in Amsterdam met het volgende thema: ‘Werken met een arbeidsbeperking met aandacht voor Kwaliteit van Leven voor Jezelf en je Familie’.

In deze workshop staat het thema ‘Family Quality of Life’ centraal; een belangrijk onderwerp, omdat uit onderzoek vaak naar voren gekomen is dat het sociale netwerk (waar familie een belangrijk onderdeel van is) een grote rol speelt in het vinden en behouden van werk voor mensen met een beperking. Tegelijkertijd kan dit zelfde sociale netwerk (familie) ook een reden zijn dat werken bemoeilijkt wordt; te denken valt aan het hebben van een partner of kind met een beperking. In deze bijeenkomst worden deze beide kanten belicht en wordt tevens een theoretisch kader geschetst waarbinnen deze ervaringen geplaatst kunnen worden.

Alice Schippers is directeur van de stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) en houdt zich als onderzoeker bezig met het thema Family Quality of Life (FQoL). In haar presentatie gaat zij in op dit theoretisch kader en wordt er expliciet ingegaan op wat het Disability Studies perspectief is op het thema ‘Werken met een arbeidsbeperking met aandacht voor Kwaliteit van Leven voor Jezelf en je Familie’.

Aad Zwaard heeft lange tijd als antropoloog gewerkt en is in 2000 naar het buitenland geëmigreerd. Drie jaar geleden is hij noodgedwongen geremigreerd, nadat hij door een ongeluk rolstoelafhankelijk is geworden. Hij zal aandacht besteden aan zijn persoonlijke ervaring op het vlak van werken met een arbeidsbeperking en de rol die familie hierin heeft gespeeld.

Programma

14:30 - 15:00 uur Inloop met koffie/thee en lekkers
15:00 - 15:10 Opening door dagvoorzitter Minne Bakker, Onderzoeker VU Medisch Centrum
15:10 - 15:40 Een Disability Studies perspectief op het thema door Alice Schippers
15:40 - 16:00 Een ervaringsdeskundig perspectief op het thema door Aad Zwaard
16:00 - 16:20 Interactief gedeelte met Sofie Sergeant, onderwijscoördinator DSiN
16:20 - 16:30 Afronding door dagvoorzitter Minne Bakker
16:30 - 17:00 Afsluiting met een hapje en drankje

Incompany workshop

De Incompany workshop is een onderdeel van het scholingsprogramma van DSiN en UWV-SMZ. De samenwerking tussen beide organisaties heeft als doel bij te dragen aan volwaardige participatie van mensen met een beperking. De bijeenkomsten hebben een afwisselend nationaal en internationaal karakter en zijn op maat gemaakt voor het UWV.  

Hoewel de bijeenkomsten ontwikkeld zijn voor medewerkers van het UWV, zijn ook deelnemers van buiten het UWV van harte welkom.

Eerdere bijeenkomsten

Eerdere bijeenkomsten van het scholingsprogramma UWV, met de bijbehorende verslagen en presentaties.

Besloten / Open
Open
Locatie

Hoofdgebouw VU
Agora zaal (derde verdieping)
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam.

De zaal is rolstoeltoegankelijk.

De VU is het beste bereikbaar via station Amsterdam Zuid, u kunt vanaf daar een metro, tram of bus nemen naar halte Boelelaan of er voor kiezen om circa 10 minuten te lopen.

Parkeren is op eigen gelegenheid. Meer informatie over parkeren: www.parkerenbijvu.nl.

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk en kan door het inschrijfformulier in te vullen.

Let op: voor de administratie dient u zich na eventuele eerdere aanmelding toch even te registreren.
Bent u arbeidsdeskundige, wilt u dan uw SKO-nummer vermelden in uw aanmelding?

Voor de Arbeidsdeskundigen is er een accreditatiepunt beschikbaar gesteld door de NVvA. Door de AVG wetgeving dient u zelf het bewijs van deelname (krijgt u bij aankomst) in te sturen.
Voor personen met een andere functie is er ook een bewijs van deelname beschikbaar en dat kunt u naar uw accreditatie organisatie zenden. Let op: op dit moment zijn er enkel afspraken met de NVvA en is er geen garantie op het toekennen van een accreditatiepunt door andere organisaties.

Contact

Heeft u vragen, wilt u niet meer op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten vanuit het Scholingsprogramma DSiN-UWV of heeft u zich aangemeld voor de workshop, maar kunt u er onverhoopt niet bij zijn? Dan kunt u e-mailen met Marianne Dijkshoorn: scholingsprogramma@disabilitystudies.nl

Sprekers

Alice Schippers, directeur DSiN
Aad Zwaard, antropoloog en ervaringsdeskundige

Dutch