UWV Incompany workshop: Kijk anders, zie meer

donderdag, 11 juni, 2020 - 14:30 - 17:00

Direct aanmelden

Graag nodigen wij u uit voor de online Incompany Workshop op 11 juni 2020 om 14.30 uur met het volgende thema:

‘Kijk anders, zie meer’.

Inspireren tot verbetering, dat is het thema dat in 2020 centraal staat bij de scholingsbijeenkomsten van DSiN. Gezien de onzekere omstandigheden in verband met Covid-19 hebben we besloten de tweede bijeenkomst deze keer online te laten doorgaan via een Webinar. Dat betekent dat u vanuit thuis of vanuit uw werkplek de workshop kan volgen. Ook voor deze online workshop kan u accreditatie-punten ontvangen.

Als u zich heeft aangemeld ontvangt u van ons de link tot de Webinar met begeleidende info. We onderzoeken momenteel de meest toegankelijke en klantvriendelijke manier zodat ieder - zonder voorkennis - kan meegenieten van de Webinar. Ieder die zich aanmeldt voor de Webinar krijgt hiertoe heldere uitleg en ondersteuning indien nodig.

Mocht dit webinar ook interessant zijn voor een collega, dan kunt u gerust deze uitnodiging doorsturen.

Wij kijken ernaar uit u online te ontmoeten.

Programma

14:30 - 15:00 uur Inloggen met koffie/thee
15:00 - 15:10 Opening door dagvoorzitter Sofie Sergeant
15:10 - 15:40 Lezing door Ronald Ligtenberg, CEO Possibilize
15:40 - 16:10 Lezing door Lora van Rijn, trainer in lichaamstaal
16:10 - 16:30 Interactieve afronding o.l.v. Sofie Sergeant
16:30 Afsluiting

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de bijeenkomst wordt u geacht onderstaande video's te hebben bekeken:

1) Interview met Martine Baadenhuijsen door Sofie Sergeant.

Martine Baadenhuijsen heeft 'All inclusive at work' opgericht. Met All inclusive at work wil zij organisaties een nieuw referentiekader geven: een andere blik op inclusief werken. Ronald Ligtenberg werkt vaak samen met Martine en hij zal in zijn lezing refereren aan dit interview.  

Martine: “Iemand ondersteunen in het omdenken van de beperking vraagt samen zoeken naar iets wat echt bij iemand past, met respect voor het rouwtraject dat iemand doormaakt."

2) TedxTalk van Ronald Ligtenberg over ‘the art of possibilizing’.

Leerdoelen

Het doel van deze bijeenkomst is om het publiek te inspireren en te activeren tot denken en handelen in mogelijkheden, in elke situatie. Na deelname heeft de deelnemer meer…

  • inzicht in ‘the art of possibilizing’
  • inzicht in hoe je - met respect voor het eventuele lijden en eventuele rouwproces van mensen met een beperking - mensen kan ondersteunen in het denken in mogelijkheden.
  • dankzij concrete voorbeelden en getuigenissen: inzicht in hoe anders kijken in de praktijk het leven van mensen met een beperking kan omzwaaien.

Incompany workshop

De Incompany workshop is een onderdeel van het scholingsprogramma van Disability Studies in Nederland en UWV en heeft als doel bij te dragen aan volwaardige participatie van mensen met een beperking. 

Hoewel de bijeenkomsten ontwikkeld zijn voor medewerkers van het UWV, zijn ook deelnemers van buiten het UWV van harte welkom.

Eerdere bijeenkomsten

Eerdere bijeenkomsten van het scholingsprogramma UWV, met de bijbehorende verslagen en presentaties.

Spreker(s)

Ronald Ligtenberg is CEO van de organisatie Possibilize. Hij denkt en handelt vanuit de gedachte dat een beperking ook kan inspireren: wat kan men beter, dankzij een beperking. Zo heeft hij muziekevenementen voor doven georganiseerd, fotografieprojecten voor blinden en workshops lichaamstaal voor corporate managers waarbij dove trainers gebruikmaken van hun zogenaamde beperking.

Lora van Rijn is werkzaam voor Possibilize…. Zij geeft workshops lichaamstaal, vaak aan medewerkers van UWV. Lora zal ons inspireren tot anders kijken en tot het zien wat mensen met een beperking… beter kunnen.

Sofie Sergeant is dagvoorzitter tijdens deze bijeenkomst. Zij werkt als onderwijscoördinator en onderzoeker voor Disability Studies in Nederland.

Locatie

Online
Als u zich heeft aangemeld ontvangt u van ons de link tot de Webinar met begeleidende info.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Open / besloten:

Open

Aanmelden

Aanmelden is noodzakelijk en kan door het inschrijfformulier in te vullen.

Let op: na een eerdere deelname dient u zich toch even te registreren. Voor UWV-medewerkers is er een bewijs van deelname beschikbaar voor de aanvraag van accreditatiepunten.

Contact:

Heeft u vragen of heeft u zich aangemeld, maar kunt u onverhoopt toch niet online aansluiten? Dan kunt u e-mailen met Angela Hanse: scholingsprogramma@disabilitystudies.nl