Startbijeenkomst Leerwerkplaats Ervaringsdeskundigheid (HAN)

Datum
-

Het Kenniscentrum HAN SOCIAAL wil samen met ervaringsdeskundigen, praktijkorganisaties, professionals, docenten en studenten aan de slag met de vraag hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid in onderwijs, onderzoek en praktijk kan worden versterkt; wat vraagt dat van alle betrokken partijen?

De eerste bijeenkomst van de Leerwerkplaats Ervaringsdeskundigheid vindt plaats op dinsdag 26 januari van 14.00 - 17.00 uur op de HAN te Nijmegen. Je kunt een bijdrage leveren vanuit eigen ervaring of aan de slag gaan met een vraag die urgent is binnen de eigen organisatie.

Meer informatie over de Leerwerkplaats Ervaringsdeskundigheid en aanmelding tref je aan in de bijlage. Na de eerste bijeenkomst kun je beslissen of je in de volledige leercyclus gaat participeren.

Besloten / Open
Besloten
Locatie

Hogschool Arnhem Nijmegen
Civil Society Lab
Professor Molkenboerstraat 3, lokaal 1.05
6524 RN Nijmegen
 

Contact

Heb je nog vragen? Wil je je aanmelden voor de eerste bijeenkomst? Neem dan contact op met Lineke van Hal van HAN SOCIAAL:
lineke.vanhal@han.nl
06-46809296

Dutch