Prokkel Client Colleges Geldermalsen

Datum

Op woensdagmiddag 3 juni wordt een Prokkel georganiseerd in Geldermalsen, waarbij mensen met een beperking samen met leerlingen van Helicon aan de slag gaan om CliëntColleges vorm te geven.

Een Prokkel is een Prikkelende Ontmoeting tussen mensen met en zonder beperkingen. De eerste week van juni staat in het teken van de landelijke Prokkelweek. In deze week worden in Nederland diverse activiteiten en stages georganiseerd, waarbij mensen met een beperking actief aan de slag gaan met participeren in de samenleving.

Het project Inclusieve gemeente Geldermalsen, uitgevoerd door Disability Studies in Nederland en gesubsidieerd door Provincie Gelderland, streeft een ‘inclusieve samenleving’ na, waarin elk mens op gelijke wijze deel kan uitmaken van de buurt, wijk en gemeente. In de opzet en uitvoering van het project staat vanzelfsprekend voorop dat mensen met beperkingen op allerlei niveaus deelnemen. ‘Niets over ons, zonder ons’ is hierbij het motto. Prezzent biedt diensten op het gebied van wonen, werk en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Met woonvoorzieningen in Geldermalsen en Meteren, ambulante begeleiding aan zelfstandig wonende cliënten en de Zorgimkerij in Beesd als werkvoorziening is Prezzent een belangrijke samenwerkingspartner in Geldermalsen. Binnen Prezzent is zeggenschap voor cliënten en verwanten een vanzelfsprekendheid.

Helicon Geldermalsen profileert zich als vernieuwende MBO aanbieder. Het onderwijs richt zich in verschillende niveaus op onder andere dierverzorging, groen en natuur. In het komende schooljaar wordt de keuzemodule Dier en Zorg aangeboden. Binnen deze module kunnen MBO leerlingen zogenoemde ‘CliëntColleges’ verzorgen bij Dagbesteding aanbieders. Mensen met een beperking die tijdens hun werk- of dagbesteding te maken hebben met dieren en groen kunnen deelnemen aan zo’n CliëntCollege, waarin kennis over een bepaalde diersoort, verzorging, of bijvoorbeeld het kweken van planten, gedeeld wordt.

Om de CliëntColleges goed voor te bereiden en vorm te geven wordt op woensdagmiddag 3 juni een bijeenkomst georganiseerd. De CliëntColleges worden vormgegeven door MBO leerlingen en de doelgroep samen. Cliënten die met dieren en groen werken weten tenslotte zelf het best welke kennis zij nog kunnen gebruiken.

Mensen met een beperking, die in hun werk of dagbesteding te maken hebben met dieren of groen, worden van harte uitgenodigd om aan te geven wat zij van de CliëntColleges verwachten. Welke onderwerpen zijn belangrijk, hoeveel informatie past er in één College, op welk niveau praten we met elkaar? Naast cliënten van Prezzent zijn uiteraard ook andere belangstellenden welkom!

Besloten / Open
Open
Locatie

Helicon MBO Geldermalsen
Burg. Roozeveld van der Venlaan 7
4191 PL Geldermalsen

De school ligt op een paar minuten afstand van het NS-station.

Aanmelden

Aanmelden voor de Prokkel bijeenkomst kan via P.Kraan@prezzent.nl of 0345-582830 (Helicon MBO Geldermalsen)

Meer informatie

Prokkel Client Colleges Geldermalsen

Meer informatie over Prokkels is te vinden op www.prokkel.nl

Contact

Jennifer Koenen 0345 – 58 28 30 (Helicon MBO Geldermalsen) of Patrica Kraan 0418 - 68 02 00 (Prezzent)

Dutch