Onderzoekersbijeenkomst DSiN

donderdag, 10 december, 2020 - 16:00 - 17:30

 

Op donderdag 10 december van 16:00 - 17:30 uur a.s. nodigen we jullie van harte uit voor de 3e onderzoekersbijeenkomst van 2020. Deze bijeenkomst wordt online (via Zoom) gehouden. Na aanmelding ontvang je de link naar Zoom.

Wat gaan we doen 10 december?

In september hebben we bijgepraat over ieders onderzoeksproject en de rol van ervaringskennis daarin. Op 10 december a.s. wordt één van de lopende onderzoeksprojecten van DSiN besproken: 'Inclusive Public Spaces'.  In opdracht van de Universiteit van Leeds wordt in vijf landen (India, VS, UK, Kenia en Nederland) onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met beperkingen. Dick Houtzager, onderzoeker, jurist en programmamanager Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten bij ZonMw, beschrijft welke wetten en regels er zijn voor de inrichting, het onderhoud en het beheer van straten en stoepen. Zijn onlangs geschreven rapport (nog niet ter publicatie vrijgegeven) geeft antwoord op de vraag of de ratificatie van het VN-verdrag Handicap geleid heeft tot wijzigingen van de regels omtrent de openbare ruimte. Het onderzoek bevat ook een praktijkonderdeel dat vanaf maart 2021 wordt uitgevoerd in de steden Utrecht en Almere. 

Naar aanleiding van de presentatie wil Dick de volgende vraag voorleggen aan de deelnemers en bespreken met elkaar: 
Hoe zorg je voor een representatieve sample groep, als niet iedereen in staat is om aan het onderzoek deel te nemen vanwege drempels op het terrein van mobiliteit of gebruik van communicatiemiddelen? 

Programma

(bij aanwezigheid van de buitenlandse onderzoekers in het Engels)

15:45 uur Inloggen met koffie/thee
16:00 Introductie door Alice Schippers
16:20 Presentatie Dick Houtzager over het Inclusive Public Spaces onderzoek
16:50 Vragen & discussie
17:15 Afsluiting in kerstsfeer

 

Oproep Call for Abstracts 6th IASSIDD Europe Congress 2021 

Op 15 december a.s. sluit de inschrijving van de abstracts voor het IASSIDD Europe congres dat van 6 t/m 8 juli 2021 in hybride vorm gaat plaatsvinden. DSiN organiseert als local host organisation met IASSIDD dit congres en we hopen dat er veel inschrijvingen binnenkomen! Samenwerking met andere DS onderzoekers kan bijv. in een symposium, workshops of roundtable. Laat ons weten welke ideeën of plannen je hiervoor hebt, dan kunnen we de deelname coördineren. 

Graag tot 10 december! 

Spreker(s)

Dick Houtzager, onderzoeker, jurist en programmamanager Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten bij ZonMw

Locatie

Online meeting via Zoom (bij aanmelding ontvang je de link)

Toegankelijkheid

Een schrijftolk is aanwezig: Graag melden als je hier gebruik van wil maken (voor 1 december 2020) bij Angela Hanse: angela.hanse@disabilitystudies.nl

Open / besloten:

Besloten

Aanmelden

Aanmelden kan door een email te sturen naar Angela Hanse: angela.hanse@disabilitystudies.nl