Officiële start Service Team Stedenwijk

Datum
-

Service Team Stedenwijk (STS), zo noemen we de groep mensen met een verstandelijke beperking die vanuit wijkcentrum “De Wijkhoek” in Almere aan de slag gaat voor een aangename en nuttige dagbesteding en daarmee de leefbaarheid in de buurt vergroot. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een beperking zichtbaar worden in de wijk en dat zij contacten leggen met buurtgenoten.

Op zaterdag 30 mei 2015 gaat dit team, en het bijbehorende project, officieel van start. Wethouder Frits Huis zal om 11.30 uur de officiële opening verzorgen. Op deze dag kunt u een aantal deelnemers van het Service Team Stedenwijk aan het werk zien. Daarnaast biedt Talent In Opleiding u een sportief programma aan. 

Iedereen is van harte welkom.

Achtergrond

STS is een uniek project en een unieke samenwerking tussen diverse Almeerse partijen. Gemeenten, instellingen voor dagbesteding/ sociale werkvoorziening en iedereen die gebruik maakt van ondersteuning via de AWBZ krijgt te maken met de grote veranderingen in het sociale domein. Het aanspreken en bevorderen van de eigen kracht is een belangrijk element daarin. Meer dan voorheen wordt een beroep gedaan op de sociale omgeving: ouders/ondersteuners, familieleden, kennissen en de buurtgemeenschap. Eén van de oplossingen voor het in stand houden van voorzieningen is op een voor iedereen plezierige wijze ‘wijkgericht’ (samen)werken. Dat betekent - gezien de samenstelling van de wijk - dat ook bewoners van niet-westerse en bewoners van westerse afkomst samenwerken. Dat gaat niet zomaar vanzelf, dus ook daar besteedt het project aandacht aan. Met de invoering van de WMO en participatiewet wil de overheid stappen zetten naar een samenleving waarin elke burger mee kan doen en iedereen zijn steentje bijdraagt. Dit sluit aan op het VN-verdrag voor gelijke kansen voor mensen met een beperking op alle levens terreinen dat Nederland in 2015 wil ratificeren en waarbij de gemeenten en burgers een belangrijke rol gaan vervullen. Wij hopen dat ons voorbeeld navolging krijgt in de stad.

 

 

 

 

Besloten / Open
Open
Locatie

Clarence Seedorf Playground
Amsterdamweg
Stedenwijk, Almere
 

Contact

Service Team Stedenwijk, STS
Joke Rebel Wijkhoek
Assenplein 1
1324 CK Almere

Tel.: 03653-40635

Email: rebeljoke@hotmail.com

Organisatie

Service Team Stedenwijk

Dutch