Inspiratiemiddag Taal en Disability

Datum
-
Kosten

nvt

Besloten / Open
Open
Locatie

Universiteit voor Humanistiek
Kromme nieuwegracht 29
Utrecht
Lokaal 1.40 (rolstoeltoegankelijk via Pieterskerhof 13a)

De bijeenkomst is ook online te volgen

Sprekers
  • Johan Sonnenschein bespreekt deze middag onder meer de schaarse Nederlandse romans en verhalen die vanuit een personage met een beperking worden verteld. Hij is docent moderne Nederlandse literatuur aan de Universiteit van Utrecht en ouder van een kind met het syndroom van Down. Deze twee rollen integreert hij in zijn onderzoek naar beeldvorming en representatie van Disability in verschillende kunstvormen, met speciale aandacht voor literaire cultuur. 

  • Bert Natter publiceerde in 2022 Leven met Lidewij, waarin hij zich onder meer inleeft in zijn jongste dochter die een meervoudige beperking heeft. Hij debuteerde als romanschrijver in 2008 met Begeerte heeft ons aangeraakt

  • Inge Gieskes speelt op deze middag samen met enkele mensen met een beperking ‘Team voor taal’, een spel dat zich richt op gelijkwaardig taalgebruik. Het spel is o.a. ontwikkeld door Sascha van Gijzel van de Hogeschool Utrecht. Inge Gieskes is neerlandica en manager zorg bij 's Heerenloo. Ze heeft een dochter met een licht verstandelijke beperking en autisme. 

  • Side-kick op deze middag is Aartjan ter Haar. Hij werkt aan een proefschrift over beeldvorming vanuit het perspectief van mensen met een beperking. Daarvoor werkte hij in de gehandicaptenzorg en in de belangenbehartiging voor mensen met een beperking.  

Dutch
Poster met aankondiging