Inclusieve robots

Datum
-
Kosten

Geen

Bijeenkomst over de inzet van ondersteunende robotica bij gezinnen met ouders met verstandelijke beperkingen en hun kinderen.

Hoewel in het VN verdrag Handicap (art. 23) wordt aangeven dat het stichten van een gezin een mensenrecht is en de overheid gezinnen zou moeten ondersteunen, hebben veel ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun kinderen te maken met vooroordelen, stigmatisering en discriminatie.

Voor deze gezinnen is ondersteuning belangrijk: met de juiste steun wordt de kwaliteit van leven voor ieder gezinslid verhoogd. Maar niet alle ouders staan te springen om steeds professionals op de stoep te hebben staan; veel ouders willen met zo veel mogelijk eigen regie het opvoederschap uitvoeren, met daarbij een goede kwaliteit van bestaan voor hun gezin.

Een mogelijke oplossing? De inzet van ondersteunende robotica thuis, 24/7 beschikbaar en zonder oordeel.

Samen met ouders en hun kinderen en een ervaren co-onderzoeker hebben we scenario's ontworpen, getest en onderzocht voor het gebruik van ondersteunende robot FLOo.

Tijdens een inclusieve, ontwerpende onderzoek hebben we gebruik gemaakt van een Family Quality of Life-aanpak (FQoL). De gezinnen zelf stonden centraal, en zij vormden met hulp van de onderzoekers de aanpak en ondersteuning die zij nodig hadden in een robot. Hierbij vonden logeerpartijen met de robot FLOo en vele gesprekken plaats.

Ieder gezin is uniek, en zorg op maat wordt steeds belangrijker. Graag delen wij ook met u de resultaten van het onderzoek, inclusief de manieren waarop de onderzoekers, co-onderzoekers, en participanten samen tot oplossingen kwamen.


We hopen u te zien op 27 Juni van 15.00 tot 17.00 uur!

Besloten / Open
Open
Locatie

Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29
Utrecht
Lokaal 0.38

Aanmelden

Inschrijven om fysiek aanwezig te kunnen zijn is mogelijk via deze link.

Meer informatie

Deze bijeenkomst is ook online te volgen, hiervoor hoeft u zich niet in te schrijven. 

U kunt middels onderstaande link vanaf 14.45 uur in de online wachtkamer plaatsnemen. 

Deelnemen Zoom Vergadering
https://us02web.zoom.us/j/89341012937?pwd=WUorQVVYYWx4VEMwNWdvZHQ0UnVUQT09

Vergadering-ID: 893 4101 2937
Wachtwoord: 240627

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@disabilitystudies.nl

 

Dutch
Toegankelijkheid

Rolstoeltoegankelijk.
Ingang via achterzijde gebouw, Pieterskerkhof 13a

Als er andere hulpmiddelen nodig zijn kunt u dit bij de inschrijving aangeven. 

Poster bijeenkomst