Congres 'Focus op kennis en onderzoek' - aftrap Nationaal Programma Gehandicapten

Datum
-

Maandag 22 juni vindt te Utrecht het congres 'Focus op kennis en onderzoek' plaats. Focus op kennis en onderzoek is een congres over (de zorg aan) mensen met een beperking. Het congres slaat een brug tussen wetenschap en praktijk.

Dit congres is tevens de aftrap van het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG). Dit programma wil met alle partijen uit het veld door middel van kennisontwikkeling en –toepassing bijdragen aan betere zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet aangeboren hersenletsel.

Op het congres zal meer worden verteld over de inrichting en de thema’s (gezondheid, gedrag, participatie en kennisbenutting) van het Nationaal Programma. 

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor iedereen die het Nationaal Programma Gehandicapten gaat dragen: vertegenwoordigers van zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, onderzoeks- en kennisorganisaties, universiteiten, hogescholen en Roc’s, professionals (ook uit de eerste lijn) en hun beroepsverenigingen, cliënt- en belangenorganisaties van mensen met een (verstandelijke) beperking en gemeenten.

Bijdragen door DSiN en Leerstoel

Medewerkers en betrokkenen bij DSiN en de Leerstoel verzorgen op dit congres een drietal bijdragen:

In Ronde 1 is dit een Ronde Tafel over Methoden voor Inclusie en Belonging (MIB): nieuwe methoden en werkwijzen ontwikkelen tegen stigma's en labels

In Ronde 2 is dit de Samenwerkingsplaats Onderzoeksmethoden

In Ronde 3 wordt een Samenwerkingsplaats georganiseerd. In een Samenwerkingsplaats werk je samen om de zorg, begeleiding en deelname van mensen met een beperking te verbeteren. 

 

 

Besloten / Open
Open
Locatie

Stadion Galgenwaard
Herculesplein 241
3584 AA Utrecht
 

Aanmelden
Meer informatie

Uitgebreide informatie is te vinden op de eigen website van dit congres.

Contact

Voor vragen over Focus op kennis en onderzoek kunt u contact opnemen met de organisatie via 030 275 96 28 of kennispleinen@congresbureau.nl

Organisatie

Het ministerie van VWS, VGN, Vilans en ZonMw.

Dutch