Bijeenkomst Onderzoekersplatform DS, inclusie en belonging

Datum
-

Besloten bijeenkomst voor leden van het onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging.

De vorige vergadering (16 november) hebben we in groepjes van drie stilgestaan bij onze eigen betrokkenheid en drijfveren bij het werken aan inclusie.  Daardoor geïnspireerd hebben we gekeken hoe we iets meer 'productiegericht' zouden kunnen werken of anders gezegd, hoe we als onderzoekersplatform meer impact kunnen genereren.

Als volgende stap hebben Eline Roelofsen, Sofie Sergeant en Doortje Kal (o.a. voortbouwend op de schriftelijke bijdrage van Annica Brummel aan de vorige vergadering), een vragenlijst opgesteld.  Het idee is dat als we van alle deelnemers een portfolio hebben, we beter kunnen zien waar onze kracht en kwetsbaarheid ligt en doelgerichter kunnen werken.

Eline, Sofie en Doortje gaan daarna samen met Jacqueline Kool en Gustaaf Bos kijken of en hoe we een en ander kunnen categoriseren, om dat dan op de vergadering van donderdag 16 maart aan jullie voor te leggen. De portfolio's zullen überhaupt op enigerlei wijze (digitaal) worden gebundeld en ter beschikking gesteld.

Besloten / Open
Besloten
Locatie

Hogeschool Utrecht
Padualaan 101
Ruimte 0406 (meteen als je binnenkomt rechts)
Utrecht
 

Contact
Dutch