2e Bijeenkomst Onderzoekersplatform DS, Inclusie en Belonging

donderdag, 9 juni, 2016 - 10:30 - 13:30

Bijeenkomst van het Onderzoekersplatform Disability Studies, Inclusie en Belonging.

De bijeenkomst is bedoeld voor deelnemers aan het Onderzoekersplatform.

Vorige keer hebben we aan de hand van een presentatie van Annica Brummel en Janny Beernink stil gestaan bij de Capability Approach en de bijdrage van deze benadering aan een body of knowledge inzake onze missie. We waren het erover eens dat we daarover nog verder willen denken en willen kijken hoe de capability approach zich verhoudt tot andere theorieën rond inclusie en kwaliteit van bestaan.

Deze juni-bijeenkomst willen we dus kort een aantal perspectieven de revue laten passeren en waar mogelijk in verhouding tot de capability approach bezien.

Welke overeenkomstige noties zitten in deze perspectieven, die deel kunnen uitmaken van onze gedeelde basis-kennis als het gaat om inclusie(f) onderzoek doen? En waar zitten juist spannende verschillen? Wat kan de betekenis zijn van gedeelde theoretische kaders in ons werk? En waar dreigen theorieën – die van oorsprong vaak voortkomen uit concrete prangende situaties – dwingende structuren te worden, die een eigen leven leiden? Waar raken de lijstjes over mens-zijn en het goede leven los gezongen van specifieke contexten en hoe vermijden we deze valkuil?

We willen voorstellen tevens meer uit te wisselen over onze eigen drijfveren en betrokkenheid bij onderhavige thema's.

We kiezen voor drie presentaties c.q. perspectieven:

1. (Family) Quality of Life - Alice Schippers

2. Kwartiermaken - ook in relatie tot de vroegere heterotopieën zoals beschreven door Foucault (de grote opsluiting) en de mogelijkheid tot en de moeilijkheid van het creëren van nieuwe plekken waar je anders kan zijn (Meininger) - Doortje Kal 

3. Expeditie Inclusie met medewerking van Jean Pierre Wilken e.a.. Expeditie Inclusie is een project waar in 7 proeftuinen met mensen met een verstandelijke beperking geëxperimenteerd is om inclusie in praktijk te brengen.

Spreker(s)

Alice Schippers, Doortje Kal, Jean Pierre Wilken

Locatie

Hogeschool Utrecht
Daltonlaan 300
3584 BK Utrecht

Open / besloten:

Besloten

Aanmelden

De bijeenkomst is bedoeld voor deelnemers aan het Onderzoekersplatform. Leden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar Doortje Kal.

Organisatie

Doortje Kal (www.kwartiermaken.nl) en Gustaaf Bos i.s.m. Jacqueline Kool (DSiN).

Contact:

Doortje Kal
www.kwartiermaken.nl