Evaluatie Week van de Toegankelijkheid 2016

Samenvatting

Dit onderzoek betreft een eindevaluatie van de campagne voor de Week van de Toegankelijkheid 2016, opgezet en uitgevoerd door Ieder(in), het nationale netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Summary:

A multi-stage evaluation of the Week van de Toegankelijkheid campaign in terms of participation, visibility and impact; issues that came to the fore during the evaluation regarding disability and access to food in the Netherlands were then further investigated.

Doelstelling

De gestelde hoofdvraag voor de evaluatie is:

In welke mate en op welke manier draagt de Week van de Toegankelijkheid, met in 2016 als thema ‘Aan Tafel!’, bij aan de brede toegankelijkheid (fysiek en sociaal) van onze samenleving voor mensen met een beperking?

Daarnaast was een belangrijk aspect van ons onderzoek om te kijken of de gestelde doelen van het project Week van de Toegankelijkheid zijn bereikt. Ieder(in) heeft vier belangrijke doelen gesteld voor de campagne. Deze vier doelen zijn:

a. Toegankelijke/begrijpelijke communicatie en informatie;
b. Omgang/bejegening/attitude, inclusief ervaring/beleving/interactie tijdens het eten;
c. Fysieke toegang, toegankelijkheid en uitgankelijkheid (comfort, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid);
d. Rekening houden met de specifieke behoeften en wensen van mensen met een beperking of chronische ziekte (bijvoorbeeld allergieën, dieetwensen, drinkrietjes, zachte broodjes, enz.).

DSiN heeft in het originele projectplan ook twee doelen gesteld om in het onderzoek mee te nemen:

a. We vinden het belangrijk om het belang van de maaltijdervaring te benadrukken: het ervaren van smaak, textuur, geur, warmte, sociaal contact en andere fijne aspecten verbonden aan het samen de maaltijd gebruiken;
b. Daarnaast zullen de deelnemers ook hun eigen thema´s en vragen hebben, en hierdoor met eigen inbreng komen.

Methode

Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van responsieve evaluatie. 

Resultaten

Ondanks dat de nadruk lag op de fysieke toegankelijkheid, hebben veel respondenten ook de sociale toegankelijkheid genoemd. Het zich welkom voelen en de houding van het personeel was vaak een belangrijk punt. Een voorbeeld hiervan is het personeel dat zich soms geen houding weet te geven en gaat betuttelen. Toegang tot juiste informatie over de toegankelijkheid van een gelegenheid of de menu’s is een vaak genoemd thema door de respondenten.

Het type beperking dat iemand heeft, de leeftijd en/of verschijning kan van invloed zijn op de houding van het personeel. Mensen die niet kunnen praten, ongecontroleerde geluiden maken of een ongebruikelijke verschijning zijn, hebben minder positieve ervaringen wat betreft toegankelijkheid. 

Niemand van de respondenten in deze fase heeft persoonlijk ervaring met voedselonzekerheid of dagelijkse voedseltekorten, toch staat het feit uit het literatuuronderzoek dat dit wereldwijd een veel voorkomende ervaring is bij mensen met een beperking. Ook in de Westerse, ontwikkelde wereld. Dit willen we verder in deze evaluatie uitzoeken.

Niemand van de geïnterviewde personen had ervaring met voedselintolerantie of allergieën.

Daarnaast is hen gevraagd het ideale restaurant te beschrijven. Dit werd vaak beschreven als een gewoon, bestaand restaurant, maar met wat kleine aanpassingen, zoals genoeg ruimte, een menukaart in Braille of personeel dat meedenkt.

Toegang tot juiste informatie over toegankelijkheid en menu’s van eetgelegenheden, wordt ook genoemd als een belangrijke factor voor mensen met een beperking. 

De respondenten hebben over het algemeen gezien positieve ervaringen met Ieder(in) als overkoepelende organisatie, met daarbij de WvdT in het bijzonder. Ze geven aan het fijn te vinden deel te mogen uitmaken van een nationaal en/of lokaal initiatief en dat dit een goede manier is om bewustzijn te creëren en toegankelijkheid te verbeteren.

Een opvallende uitkomst voor de onderzoekers was dat bepaalde organisaties, grotendeels of zelfs helemaal, worden bestuurd door mensen zonder beperking, die dus ook niet volledig konden antwoorden op de vragen over alledaagse barrières van hun leden.

Projectinformatie

Financier: Revalidatiefonds

Research line
(Arbeids)participatie
Status
Afgerond
Year completed
2017

Personen

Researchers/ authors
Mitzi Waltz, Tanja Mol, Elinor Gittins, Manon Kuipers
Researchers / project members

Mitzi Waltz, Tanja Mol, Elinor Gittins, Manon Kuipers

People or organisations involved in the project

Mitzi Waltz (senior onderzoeker), Tanja Mol (junior onderzoeker), Elinor Gittins (onderzoek stagiaire), Manon Kuipers (onderzoek stagiaire) met support van Sofie Sergeant en Alice Schippers.

Betrokken organisaties: DSiN, Ieder(In)

Sponsoring: Revalidatiefonds

Contact

Downloads