Disability Talk over self-advocacy in/en inclusief onderzoek

Date
-
Costs

Geen

Op 4 april a.s. gaan we samen met Clinical Associate Professor Disability and Human Development, Lieke van Heumen en co-onderzoeker Courtney Krueger (beiden University of Illinois, Chicago) in gesprek over self-advocacy in/en inclusief onderzoek. 

Van Heumen en Krueger zullen eerst hun recente onderzoek over belangenbehartiging in inclusief onderzoek toelichten. Deze middag is een mooie gelegenheid voor (co-)onderzoekers die eenzelfde route kennen om van gedachte te wisselen met anderen.
Na hun introductie gaan we met elkaar reflecteren op de onderwerpen die aan bod komen. Hierbij sluiten ook Marjolein Swaanenburg (College van de Rechten van de Mens) en Mark Koning (co-onderzoeker Disability Studies in Nederland) aan.


Het programma van deze middag vindt zoveel mogelijk in het Engels plaats. Uiteraard is het mogelijk om vragen in het Nederlands te stellen.


We willen je graag uitnodigen voor deze informele middag in Utrecht! Geef je op via info@DisabilityStudies.nl en ontvang het programma van de middag evenals het recente artikel van Lieke van Heumen en Courtney Krueger.

Restricted/ Open
Open
Location

Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29

Ruimte / Lokaal 1.33

Sign up

Graag mailen naar info@disabilitystudies.nl ook met hoeveel u zich aanmeld. 

Organisation

Disability Studies in Nederland

Presenters

Lieke van Heumen en Courtney Krueger.

Marjolein Swaanenburg en Mark Koning. 

English
Accessibility

De Universiteit evenals lokaal 1.33 zijn rolstoel toegankelijk. 

Komt u per rolstoel? Gebruik de ingang via het Pieterskerkhof 13A 

Poster Disability Talk 4 april 2024