Twee nieuwe gepromoveerden in Disability Studies

Op 23 februari 2023 promoveerde Miriam Zaagsma aan de VU op een onderzoek naar de functie van digitaal contact voor mensen met een beperking die zelfstandig wonen. Mark Koning was co-onderzoeker bij dit onderzoek.

Mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen hebben baat bij digitale ondersteuning op afstand die 24 uur per dag beschikbaar is. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Miriam Zaagsma.
In haar onderzoek werkte Zaagsma nauw samen met Mark Koning die cliënt is bij Philadelphia. Als co-onderzoeker leverde hij vanuit zijn eigen ervaring met een verstandelijke beperking een bijzondere bijdrage aan dit proefschrift.

Alice Schippers, hoogleraar Disability Studies was zowel co-promotor bij het proefschrift van Miriam Zaagsma als bij dat van Olga Muries Cantan. De laatste promoveerde aan de Ramon Llull Universiteit van Barcelona op een onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen die leven met een familielid dat verstandelijke beperkingen en/of ontwikkelingsstoornissen heeft.