Toegang tot voedsel voor iedereen?

Toegang tot voedsel voor iedereen? Het recht op voedsel als mensenrecht. Daarover en meer ging het tijdens de DS bij de lunch lezing 'Aan Tafel! Het VN-verdrag & Toegang tot voedsel' van 15 juni 2017.

Deze lunchlezing stond in het teken van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking sinds de ratificatie door Nederland in 2016 (UN CRPD).

Presentatie Mitzi Waltz, Tanja Mol en Elinor Gittins

Mitzi Waltz, Tanja Mol en Elinor Gittins interviewden voor hun onderzoek over dit thema mensen met een beperking, overheidsinstanties en organisaties (waaronder voedselbanken en bezorgdiensten). De ervaringen deelden ze met de zaal. Daarnaast presenteerden ze o.a. gegevens die zijn verzameld tijdens het evaluatieproject over “de Week van de Toegankelijkheid”. De presentatie zit als bijlage bij dit bericht.

Een paar uitspraken n.a.v. hun presentatie:

"Het ideale restaurant is waar iedereen gewoon naar binnen kan en niet bijv. het invalidentoilet in de kelder zit waar je met een trap naartoe moet."

"Voedselbanken in NL houden niet bij of hun klanten een beperking hebben ivm de privacy van hun klanten. En wat is een beperking? En hoe beïnvloedt die de relatie tussen vrijwilliger en klant?"

"De reacties op de relatief late ratificatie van het VN verdrag door Nederland zijn tweeledig: 1) waarom heeft het zo lang moeten duren? of 2) NL is goed voorbereid, eerst hebben we de wetgeving aangepast. Daardoor zijn we nu in staat ook echt iets te veranderen."

Presentatie Bart Wernaart

Bart Wernaart, docent recht en ethiek bij Fontys Hogeschool, ging in zijn presentatie in op de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Klik hier voor de prezi van deze presentatie.

In de bijlage bij dit bericht vind je ook zijn proefschrift over "The enforceability of the human right to adequate food".

Een paar uitspraken n.a.v. zijn presentatie:

"Moet het VN-verdrag bindend zijn? Daar zijn de VN-landen het onderling al niet over eens."

"Op internationaal niveau maken mensen gespecialiseerde verdragen (ook o.a. verdrag voor rechten van het kind, etc.), maar wat is een recht?"

"Mensenrechten zouden rechtstreeks afdwingbaar moeten zijn bij de rechter, bijvoorbeeld het recht op voedsel. Maar de praktijk is anders. In de praktijk beschouwen Nederlandse rechters internationale verdragen niet als bindend, maar worden ze vooral gebruikt ter inspiratie. Rechters kijken vooral naar nationale wetgeving en naar wat de Nederlandse politiek ergens over zegt, bijv. in de memorie van toelichting bij een wet. De politiek trekt wetten soms in, of verklaart afspraken tot niet-bindend."

Discussie

In de paneldiscussie werden o.l.v. Alice Schippers de voordelen en uitdagingen van een mensenrechtenbenadering omtrent dit thema besproken. Naast de sprekers zat ook Hilje van der Horst (docent aan Wageningen Universiteit) in het panel. Uit de zaal kwamen opmerkingen, vragen en reacties. Enkele voorbeelden:

"Het Zero Project verzamelt best practices van over de hele wereld. Hun missie is: 'Handicap de wereld uit'."

"Misleidende reclames zorgen ervoor dat iemand met een verstandelijke beperking te dik wordt, terwijl hij denkt gezond bezig te zijn." Als voorbeeld werd genoemd het drinken van smoothies, omdat die gezond zouden zijn, terwijl ze eigenlijk dik maken. Reactie van iemand anders uit de zaal: "Dit geldt niet alleen voor mensen met een verstandelijke beperking, maar voor alle mensen."

"Keurmerken, zoals het 'Ik kies bewust'-keurmerk zijn voor veel mensen, met én zonder beperking, moeilijk te begrijpen. Het gaat over de toegankelijkheid van informatie. Mensen moeten informatie, bijvoorbeeld keurmerken, kunnen lezen, interpreteren en begrijpen. Dat kan lang niet iedereen."

"Hoe zit het met de toegankelijkheid tot volkstuinen? Er is nu alleen gekeken naar toegankelijkheid van horecagelegenheden, zoals restaurants. Maar als je weinig geld te besteden hebt, ga je niet naar een restaurant. Dan heb je meer aan een (toegankelijke) volkstuin."

Foto's

Foto's van deze DS bij de lunchlezing staan in een Facebook-fotoalbum.

Nominatie voor gouden prokkel

Deze DS bij de lunch lezing is genomineerd voor een gouden prokkel in de categorie 'Mensenrechten'. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. De Gouden Prokkelprijzen zijn bedoeld als inspiratie voor anderen: om te laten zien hoe de Prokkelweek kan bijdragen aan het realiseren van een meer inclusieve samenleving. 

Volgende DS bij de lunchlezing

De volgende bijeenkomst van DS bij de lunch wordt gehouden op 28 september 2017. Reserveer deze datum alvast in je agenda!

Eerdere bijeenkomsten en verslagen

Bijeenkomst gemist? Je kunt altijd kijken bij de eerdere bijeenkomsten van DS bij de lunch voor een terugblik. Hier vind je ook de presentaties en verslagen van de bijeenkomsten.