Studeren met een functiebeperking aan de VU

Op 1 oktober 2015 ging de Disability Studies bij de Lunch lezing over studeren met een functiebeperking aan de VU. De lezing werd verzorgd door Marjolein Touwen en Arieke Duijzer, adviseurs studeren met een beperking, Centrum voor Studie en Loopbaan, VU Amsterdam.

Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op de volgende vragen: Wat is het VU-beleid ten aanzien van studeren met een functiebeperking? Wat zijn de resultaten van de monitoring van faculteiten op dit onderwerp? Wat zijn ervaringen van de studenten? Wat zijn knelpunten en good practices?

De powerpoints van deze bijeenkomst zitten als bijlage bij dit bericht.

Zie ook het verslag van Olivier Lingbeek (via de link of te downloaden als .pdf).

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kan contact worden opgenomen met:

Marjolein Touwen
Email: m.touwen@vu.nl
Telefoon: 020-5983562

Arieke Duijzer
Email: a.e.duijzer@vu.nl
Telefoon: 020-5985072

Centrum voor Studie en Loopbaan
Hoofdgebouw VU
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Meer informatie over studeren met een beperking op de website van de VU.

Meer informatie over studeren met autisme aan de VU.

Eerdere bijeenkomsten Disability Studies bij de Lunch.