Factsheet: Onderzoek naar DigiContact. Deel 1: Waar helpt DigiContact mee?

Miriam Zaagsma doet promotie-onderzoek naar DigiContact. Dit onderzoek is opgedeeld in een aantal deelstudies. Binnen elke deelstudie staat een andere vraag centraal. Deze factsheet is een samenvatting van deelstudie 1: Waar helpt DigiContact mee?

De factsheet is geschreven voor cliënten van Philadelphia Zorg. Daardoor is DigiContact zelf niet verder uitgelegd.

Auteur(s):
Miriam Zaagsma
Publicatiejaar:
2019
Soort publicatie:
overig