Ervaringskennis van cliënten en hun naasten

Het betreft 2x hetzelfde hoofdstuk in 2 verschillende handboeken voor de opleiding van respectievelijk verpleegkundigen en paramedici.

De boeken zijn erop gericht verpleegkundigen en paramedici te leren evidence-based te werken, zodat zij met cliënten en hun naasten samen beslissingen over goede of gewenste zorg of behandeling kunnen nemen.

In deel II van de boeken, “Toepassing van Evidence-based practice”, vormt het artikel over de ervaringskennis van cliënten en hun naasten de opmaat. In de artikelen wordt gekeken naar wat ervaringskennis van cliënten is cq waar deze over gaat, wat de toegevoegde waarde ervan is in de praktijk van verpleegkundigen en paramedici. Vervolgens wordt beschreven hoe je als professional op een goede manier toegang kunt krijgen tot deze kennis en deze kunt inzetten teneinde betere zorg of behandeling te realiseren.

Auteur(s):
Inge Bramsen en Jacqueline Kool
Uitgever:

Uitgeverij Boom

Publicatiejaar:
2016
Soort publicatie:
boekbijdrage
Gepubliceerd in:

Munten G, Verhoef J, Kuiper C (2016) Evidence-based practice voor verpleegkundigen. Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. Amsterdam: Boom Uitgevers, pp. 89-104.

Kuiper C, Munten G, Verhoef J (2016) Evidence-based practice voor paramedici. Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. Amsterdam: Boom Uitgevers, pp. 89-105.

ISBN:
9789089538147 / 978908953813