Een stap naar inclusief onderwijs. Factoren van belang bij het creëren van inclusief onderwijs; een kwalitatieve studie

Stageverslag in het kader van de bachelorstage Gezondheidswetenschappen, VU Amsterdam.

In deze studie is gekeken naar de gedachten over en ervaringen met inclusief onderwijs van docenten werkzaam op de mbo-school Helicon te Geldermalsen. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in factoren die een rol spelen bij het includeren van mensen met een beperking, die bijvoorbeeld werkzaam zijn op een zorgbedrijf, op een mbo-school. Er is gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoeksdesign met semi-gestructureerde interviews. De conclusie van het onderzoek is dat de docenten van Helicon openstaan voor inclusief onderwijs. Een aantal vereisten zoals scholing, ervaring, duidelijke organisatie en structuur, geld en tijd zijn van belang voor het bereiken van inclusief onderwijs. Om een stap dichterbij inclusief onderwijs op Helicon te komen, zal vooral op deze aspecten ingespeeld moeten worden.

Auteur(s):
Lalè Verkerk
Publicatiejaar:
2016
Soort publicatie:
overig