Evaluatieonderzoek van NSGK-projecten

Samenvatting

Samenvatting

Het NSGK financiert rond de 250 projecten per jaar. Ondanks dat deze projecten vooraf getoetst worden aan de zogeheten BET-criteria (beeldvorming, empowerment en toegankelijkheid), berust deze toetsing dikwijls op aannames. Om beter in kaart te brengen of de NSGK-projecten voldoen aan de BET-criteria en zodoende bijdragen aan inclusie, heeft DSiN medewerker Marlijn Wagenaar een evaluatieonderzoek gedaan naar verschillende projecten van NSGK. Het onderzoek resulteerde in een rapport dat gebruikt wordt door NSGK om aanbevelingen te doen op lange termijn en (vergelijkbare) projecten te evalueren.

Doelstelling
Methode
Resultaten
Projectinformatie

Onderzoekslijn(en)

(Arbeids)participatie

Status

Afgerond

Jaar afgerond

2018
Personen

Onderzoekers/projectleden

Marlijn Wagenaar

Betrokkenen

Onderzoeker: Marlijn Wagenaar

NSGK, DSiN

Contact
Downloads
Links