Kwetsbaarheid op het werk

DSiN organiseerde op 1 februari 2018 een scholingsbijeenkomst voor medewerkers van het UWV over kwetsbaarheid op het werk. Sprekers waren Jacqueline Kool en Lujan Blankenstein. De presentatie en het verslag zijn te downloaden voor belangstellenden.

Op Facebook staan enkele foto's van deze bijeenkomst.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst vanuit het scholingsprogramma DSiN-UWV zal worden gehouden op 17 mei 2018. Thema is dan: 'Hoogopgeleiden met een arbeidsbeperking'.

Houdt de agenda op deze website in de gaten voor meer informatie.

Eerdere bijeenkomsten

Eerdere bijeenkomsten van het scholingsprogramma UWV.

 

Cartoon over employment